Formal education will make you a living. Self- education will make you a fortune.

English Language with News

Post Image

 

Screenshot at 17-41-32

pl Dzisiejszy post podobnie jak poprzedni jest “pisany na zamówienie” dla paru osób i pomyślałem “a niech inni również mają”. Pewien czas temu przeglądając czeluści internetu natknąłem się na http://insider.thomsonreuters.com/ na początku pomyślałem sobie “serwis informacyjny jak każdy inny” jednak kiedy zauważyłem że na dole pojawiją się napisy w tym samym momencie kiedy wypowiedziane słowo, bardzo mi się spodobała ta opcja i często służy mi przy jedzeniu obiadów…

 

Tak wygląda próbka video nagranego przeze mnie.

 

 

 

Wszystko super jednak jest jeden problem, aby uzyskać dostęp Reuters akceptuje jedynie korporacyjne maile (tak było parę miesięcy temu kiedy się rejestrowałem) w razie gdyby było tak nadal i nie moglibyście się zarejestrować podając swój standardowy/śmieciowy adres email dajcie znać może będę w stanie pomóc ;-)

 
en Today’s post is the same as the previous “written on order” for some people and I thought, “and let others also have.” Some time ago reviewing the depths of the internet I came across a http://insider.thomsonreuters.com/ at the beginning I thought, “information service like any other,” but when I noticed that at the bottom are located the subtitles at the same time when the spoken word, I like it, and often serves me while eating lunch …

 

All great but there is one problem to access Reuters only accepts corporate emails (this was a few months ago when I registered) in case it was so still and you could not register by entering your standard / garbage email address let me know I may be able to help ;-)

 

 

beerWhen the post was usefull please click on the advertisment at the bottom of page on the right (before turn off AdBlock plugin- if you have). Thanks !

 

 

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Read More

Jak zorganizować wiadomości

Post Image

 

plOd jakiegoś czasu byłem parokrotnie proszony przez parę osób żeby wyjaśnić w jaki sposób czytam i gdzie mam zorganizowane wiadomości. Ze względu że nie chcę tracić czasu na wyjaśnianie tej samej rzeczy parokrotnie postanowiłem że napiszę krótki wpis na bloga i jedynie podeślę link do niego ;-)

Ze względu że interesuję się głównie dwiema kategoriami informacji:

 

1. Inwestycje- waluty, akcje, opcje itp. itd.

2. Hi-Tech, R&D- do tej kategorii wpadają takie rzeczy jak: programowanie, java, testowanie aplikacji itp. itd.

 

Piszę o tym na wstępie ponieważ jeśli ktoś tutaj trafił przypadkiem i jest zainteresowany zupełnie innymi rzeczami raczej tego nie znajdzie aczkolwiek znajdziecie jeszcze informacje o historii, troszkę matematyce, językach i… sami sobie zobaczycie o czym jeszcze.

Ten wpis poświęcę narzędziu- agregatowi informacji RSS który nazywa się https://feedly.com podoba mi się hasło reklamowe które oddaje bardzo dobrze oddaje charakter tego narzędzia: “Read more, know more.” W ten sposób aplikacja prezentuje się: (polecam widok pełno ekranowy)

 

feedly

 

Nie zamierzam wiele się rozpisywać na temat struktury samej aplikacji bo wiele nie ma co opisywać. To co bardzo mi się podoba w niej to to że jest możliwość importu/eksportu tzw. pliku OPML, idea jest taka że bardzo łatwo zaimportować kogoś zbiór kanałów RSS jaki dana osoba obserwuje, dla zainteresowanych osób udostępniam swój aktualny plik OPML https://www.dropbox.com/s/fas69rorusovbmi/feedly.opml?dl=0 :

Zachęcam do zapoznania się z tym narzędziem ponieważ znacznie ułatwia organizację czytanych wiadomości i pozwala na korzystanie z wielu dostawców informacji w jednym miejscu. Oczywiście nie uważam że kanały RSS które mam zaimportowane są najlepsze i najbardziej słuszne, zachęcam do komentowania oraz podrzucania swoich stron które uważacie za godne polecenia ;-)

 

Następny post ukaże się niebawem i będzie na temat uczenia się języków obcych i moich przemyśleń na ten temat ! !

 

 

enFor some time ago, I have been asked several times by a few people to explain how to read and where I have organized a message. Because I do not want to waste time explaining the same thing a couple of times that I decided to write a short entry on the blog and just spreading the link to it;-)

Because of my interest in mainly two categories of information:

 

1. investments- currencies, stocks, options, etc., Etc.

2. Hi-Tech R & D in this category fall into such things as: programming, java, application testing, etc., Etc.

 

I am writing this in the beginning because if someone came here by accident, and is interested in completely different things rather do not find but you can find more information about the history, a little math, languages and … see for themselves what else.

This entry devote narzędziu- feed unit with information which is called https://feedly.com I like the slogan that captures very well reflects the nature of the tool: “Read more, know more.” In this way, the application presents itself: (I recommend the full-screen view)

I’m not going to dwell much on the structure of the application itself because there is nothing much to describe. That’s what I like about it is that it is the ability to import / export so. OPML file, the idea is that it is very easy for someone to import a set of RSS feeds which the person is, for the people concerned publish your current OPML file:

I encourage you to familiarize yourself with this tool because it will help you organize read the message and allows the use of multiple information providers in one place. Of course, I do not think that I have RSS feeds imported are the best and most correct, I encourage you to comment and tossing their pages that you think is worthy of recommendation;-)

 

Next post will be released soon and will be on the learning of foreign languages and my thoughts on the subject! !

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Read More

Reverse an array- Github’s Gist on WordPress

 

Today, I wanted to check whether there is a simple, fast possibility to inlude the source code from www.github.com on WordPress, unfortunately without the success BUT I found a bit different solution. We can simply publish via Github’s Gists- with help JavaScript code generated by https://gist.github.com:

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Post Tagged with
Read More

Functional Programming Principles in Scala have started ! ! !

 

Today, I just started course on Scala https://class.coursera.org/progfun-005, here is some sample and description:

“Over the next seven weeks you will explore functional programming in a sequence of lectures, quizzes, and homework assignments. We will take you from the fundamental concepts of functional programming to practical solutions for challenging programming problems. This is the fifth iteration of the course; the first one was held in fall 2012. 50’000 students enrolled in that course and almost 10’000 completed it with a certificate. In fact, the course had one of the highest completion rate of any massive open online course. ”

 

On my Github repository I will keep some snippets https://github.com/TomaszWaszczyk/Coursera/tree/master/Functional%20Programming%20Principles%20in%20Scala

 

I encourage everyone to learn Scala. ;-)

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Post Tagged with
Read More

What are your flags in JVM ?

Post Image

In order to see all your flags in JVH in command line type:

 

java -XX:+PrintFlagsFinal -version

 

rbLCflGhSbAC

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Post Tagged with
Read More

Solved problems from Thinking in C++ book

W związku z paroma ostatnimi mailami odnośnie języka C++ a dokładniej rozwiązań zadań z Thinking in C++:

 

“Dzień dobry Panie Tomaszu,

Jestem początkującym programistą i jestem teraz w trakcie czytania/rozwiązywania zadań z książki Thinking in C++ Bruce’a Eckela. Mam problem z pewnym zadaniem, więc postanowiłem poszukać rozwiązania w sieci, tak trafiłem na Pańską stronę oraz githuba, jednak nie znalazłem ma tam rozwiązań. Wspominał Pan kiedyś, że rozwiąże i udostępni rozwiązania z tej właśnie książki.
Rozumiem oczywiście, że było to blisko 5 lat temu, jeśli jednak ma Pan te zadania i mógłby je udostępnić, wszystkie lub kilka wybranych byłbym bardzo wdzięczny. Sam mam teraz problem z zadaniem 16z rozdziału 4.”

“Witam czy będą rozwiązania do TIC++ ?? Gdyż chce porównać rozwiązania ze swoimi, a niektóre zadania po prostu mnie przerastają. Na forum w trafiłem po przez stronę: http://objectmix.com/c/39078-bruce-eckels-thinking-c-annotated-solution-guide.html

Pozdrawiam Krystian”

 

 

Chciałbym napisać że w każdy weekend będę udostępniać 1-2 zadania z tej książki zaczynając od najprostszych, z samego początku książki zadań, link do strony to: http://www.blog.waszczyk.com/ticpp-solutions/.

 

Zorganizowałem również newsletter (dla każdego kto chce dostawać rozwiązanie na maila, adres to http://mailing.waszczyk.com/?p=subscribe) przy rejestracji proszę zaznaczyć mailing o nazwie “Weekly Solutions to Thinking in C++, Bruce Eckel” jak sama nazwa wskazuję będzie to jedna wiadomość na tydzień- najprawdopodobniej weekendami.

 

For Englisch speakers: When you are interested in receiving every week solutions from Thinking in C++, Bruce Eckel please look at http://www.blog.waszczyk.com/ticpp-solutions/ or you can subscribe to my newsletter here: http://mailing.waszczyk.com/?p=subscribe, please choose “Weekly Solutions to Thinking in C++, Bruce Eckel” (one email per week).

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Post Tagged with ,
Read More

Całe życie nauka ;-)

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Post Tagged with ,
Read More
Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: